Voor wie zijn we er?
  • Voor blinde en slechtziende personen vanaf 18 jaar
  • Naast blindheid of slechtziendheid kan er ook sprake zijn van psychische problematieken, verslavingsproblematieken, dementie, gedrags- en emotionele stoornissen …
  • Voor ouders, partners en netwerken van volwassenen met (een vermoeden van) een beperking
  • Voor dove of slechthorende personen vanaf 18 jaar
  • Naast doofheid of slechthorendheid kan er ook sprake zijn van psychische problematieken, verslavingsproblematieken, dementie, gedrags- en emotionele stoornissen …
Voor welke vragen kan je bij ons terecht?

We vertrekken vanuit de vraag van de cliënt en/of zijn netwerk. Met elke vraag kan je bij ons terecht. Vragen kunnen zich situeren op verschillende domeinen. We werken zowel individueel met de cliënt als met zijn netwerk of in een groepsaanbod, afhankelijk van de noden. De voorbeelden hieronder schreven we vanuit de persoon met een beperking zelf, maar deze vragen kunnen even goed gesteld worden door personen uit diens netwerk.

Administratie

We kunnen ondersteuning bieden door:

  • je te leren om formulieren in te vullen en te klasseren;
  • je te helpen om diensten of personen te contacteren of eventueel samen langs te gaan;
  • je uitleg te geven bij de brieven die je krijgt.