Persoonlijke assistentie

Voor wie zijn we er?

Fiola vzw biedt persoonlijke assistentie aan kinderen, jongeren en volwassenen in Oost-Vlaanderen met een beperking.

Wat doen we?

Voor kinderen en jongeren
We bieden extra ondersteuning of praktische hulp. Dit helpt ouders van een kind/jongere met een beperking om een goede balans te behouden binnen het gezin. 

De ondersteuning sluit aan bij de vragen van het gezin en het welbevinden van het kind/de jongere. De persoonlijke assistentie kan bestaan uit oppasmomenten, hulp bij praktische opvoedings-taken, schoolsituaties, uitstappen, vrijetijdsactiviteiten, ondersteuning bij therapie of doktersconsultaties, …

Voor volwassenen
Onze professionele assistentie kan de zorg verlichten van mantelzorgers, familieleden, … De volwassene stuurt de gewenste assistentie aan: poetsen, koken, hulp bij de administratie, ondersteuning bij vrije tijd of doktersbezoek, … We hechten veel belang aan samenwerking met andere ondersteunende diensten.

Interesse?

Aanmelden kan hier: Ondersteuning aanvragen of telefonisch 09 274 10 10.

Persoonlijke assistentie kan het hele jaar door op regelmatige basis. De begeleiding kan via het persoonlijk assistentie-budget (PAB), persoonsvolgend budget (PVB) of met eigen middelen.

Lees onze flyer