DIALOOGDAGEN FIOLA 28/2 -1/3/2019

EEN TERUGBLIK VAN EEN OUDER-VRIJWILLIGER

Op donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart 2019 verzamelden alle medewerkers van Fiola in Blankenberge voor de Dialoogdagen. Ook een 25-tal vrijwilligers (ouders en cliënten) waren uitgenodigd, zodat in totaal zowat 200 mensen nadachten over de toekomst van Fiola, een fusie van 6 organisaties.

Leo Van Belleghem was een van de ouders die erbij waren en op het einde van de eerste dialoogdag gaf hij een slotbeschouwing:

Niet te geloven welke weg we na 40 jaar al hebben afgelegd! Ik heb het begin meegemaakt van De Tandem en De Kangoeroe, diensten voor thuisbegeleiding met 2 of 3 medewerkers en kijk eens waar we nu staan met die fusie van 6 organisaties: meer dan 180 enthousiaste medewerkers! Indrukwekkend!

Een fusie realiseren kan weerstand oproepen, omdat iedereen zijn eigen bedrijfscultuur een stukje moet opgeven, maar wat ik hier ervaar is een nieuwe dynamiek die ontstaan is.

Uit de vele gesprekken die ik had, was het leuk om te horen dat de schaalvergroting door de begeleiders en de cliënten nu al, na één jaar, ervaren wordt als een verbetering, een verrijking van het aanbod en een verdieping van de eigen professionaliteit.

Wat me ook treft is de goede band tussen de professionelen en de cliënten en ouders. Dat is een van de sterkste punten van Fiola, die wederzijdse wisselwerking.  Daarom wil ik ouders en cliënten aanmoedigen om hun specifieke rol als ervaringsdeskundige met enthousiasme te blijven opnemen. En alle professionelen wil ik op het hart drukken hoe belangrijk jullie zijn voor ons als ouders en cliënten.  Niemand kiest ervoor om een kind met een beperking te krijgen, maar met jullie luisterend oor en steun, met alle initiatieven die jullie nemen, kunnen wij als ouders en cliënten telkens weer een flinke stap vooruit zetten. Jullie vervullen een rol waarvoor je niet zomaar naar school kan gaan, het is een stiel die je al doende leert.  Vandaar ook het grote belang van teamoverleg, waarbij jonge én ervaren begeleiders samen zitten en zoeken naar de beste ondersteuning voor ouders en cliënten.

De betrokkenheid, de dynamiek die ik hier aanvoel is zeer hoopgevend.  De Fiola-raket is met succes gelanceerd, het komt erop aan ze in de juiste koers te houden.  Maar met zo’n team van begeleiders en leidinggevenden, in samenspraak met ouders en cliënten, ben ik er gerust in!  Veel succes!”