Fiola gaat voor zorgcontinuïteit binnen de huidige covid-19 maatregelen

Fiola volgt de aanbevelingen van het VAPH

Tijdens deze corona-tijden kunnen begeleidingen doorgaan, als we bepaalde richtlijnen strikt opvolgen om te vermijden dat het virus zich verder verspreid. We vragen jou dan ook vriendelijk om volgende richtlijnen op te volgen:

 • Was je handen voor het begeleidingsmoment grondig met water en zeep.
 • Houd altijd voldoende afstand (min. 1,5 m).
 • Geef geen hand.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Draag een mondmasker (vanaf 12 jaar).
 • Raak geen materiaal van de begeleider aan (vb. documenten, balpen, …).
 • De begeleiding verloopt bij voorkeur 1 op 1. Als dat niet mogelijk is, kunnen enkel personen aanwezig zijn die in hetzelfde huis wonen.
Regionale aanpak bij heropflakkering

In bepaalde regio’s is er een heropflakkering van het coronavirus. De overheid heeft parameters bepaald om die lokale uitbraken in kaart te brengen. In deze regio zal Fiola de dienstverlening tijdelijk aanpassen.

Als jouw regio getroffen is, en er staat een huisbezoek, deelname aan groepswerking,… gepland, dan zal een Fiola-medewerker jou hierrond contacteren. Tijdens die periode moet Fiola, op basis van richtlijnen van het VAPH, overgaan tot aangepaste dienstverlening. Aarzel niet om contact op te nemen met jouw begeleider als je vragen hebt.

Tijdelijke ondersteuning bij niet-Fiola cliënten met een PVF, PAB of eigen cash middelen in Oost-Vlaanderen

Dienstverlening in coronatijden voor cliënten die normaal geen beroep doen op Fiola vzw
Voor een aantal personen met een beperking en/of voor ouders van kinderen met een beperking begint de lockdown zwaar te wegen en is de limiet na zovele weken bereikt.

Aan personen met een PVF en gezinnen met een PAB-budget die door de coronamaatregelen geen gebruik kunnen maken van hun normale zorg kan Fiola tijdelijk een aangepaste dienstverlening bieden.

We denken bijvoorbeeld aan:

 • Cliënten die niet naar het dagcentrum of maatwerkbedrijf kunnen of voor wie begeleid werk is weggevallen.
 • Ouders die ervoor gekozen hebben hun zoon of dochter niet in de voorziening te laten en die alle zorg alleen thuis moeten opnemen.
 • Kinderen met een beperking, wiens ouders een prioritair beroep hebben of wiens ouders geen vervoer hebben om ze naar de schoolopvang te brengen.
 • Alleenstaande ouders die steeds op zoek moeten naar een vrijwilliger om de noodzakelijke boodschappen te doen.

In deze en tal van andere situaties waarin de zorg niet evident is, kan Fiola tijdelijke psychosociale en praktische ondersteuning bieden aan niet-Fiola cliënten.

 • Psychosociale begeleiding op afstand of ambulant zal vooral luisterend en adviserend zijn: hoe kunnen cliënten en hun netwerk omgaan met de problemen rond samenleven in de gewijzigde situatie.
 • Praktische begeleiding zal vooral gericht zijn op het ondersteunen van de leefsituatie aan huis. Dit kan door gedeeltelijk taken over te nemen van het netwerk of door de cliënt te assisteren bij enkele activiteiten van het dagelijks leven.

De Vlaamse Overheid voorziet een premie voor de cliënt om deze extra hulp in te kopen.

Interesse of een vraag?

Je kan hier online aanmelden of bellen tijdens de kantooruren: 09 274 10 10. Vermeld aan de telefoon dat je voor de tijdelijke ondersteuning belt. Ten laatste de volgende werkdag nemen we contact op.

Deze ondersteuning kan ENKEL CASH ingezet worden en bestaat NIET in RTH-aanbod.

Fiola wijzigt het dienstverleningsaanbod door covid-19 maatregelen

Fiola volgt de aanbevelingen van het VAPH
 • We voorzien psychosociale begeleiding op afstand.
 • Aan cliënten die bijkomende of andere ondersteuning nodig hebben, bieden we ambulante begeleiding aan: op een Fiolalocatie kunnen we namelijk de regels rond social distance en hygiëne beter naleven.
 • Als dit uitzonderlijk niet lukt kunnen we verder op huisbezoek komen.
 • De persoonlijke assistentie in de thuissituatie kan doorgaan als de nodige preventieve beschermingsmaatregelen genomen worden.
Aangepaste dienstverlening voor cliënten van Fiola vzw

Door de uitzonderlijke situatie kunnen de cliënten van Fiola vzw beroep doen op een aangepaste dienstverlening op maat. Aan cliënten die er nood aan hebben kunnen we tijdelijk ook ADL-assistentie aanbieden: praktische hulp bij dagelijkse activiteiten en handelingen.

NIEUW: tijdelijke ondersteuning bij niet-Fiola cliënten met een PVF, PAB of eigen cash middelen in Oost-Vlaanderen

Dienstverlening in coronatijden voor cliënten die normaal geen beroep doen op Fiola vzw
Voor een aantal personen met een beperking en/of voor ouders van kinderen met een beperking begint de lockdown zwaar te wegen en is de limiet na zovele weken bereikt.

Aan personen met een PVF en gezinnen met een PAB-budget die door de coronamaatregelen geen gebruik kunnen maken van hun normale zorg kan Fiola tijdelijk een aangepaste dienstverlening bieden.

We denken bijvoorbeeld aan:

 • Cliënten die niet naar het dagcentrum of maatwerkbedrijf kunnen of voor wie begeleid werk is weggevallen.
 • Ouders die ervoor gekozen hebben hun zoon of dochter niet in de voorziening te laten en die alle zorg alleen thuis moeten opnemen.
 • Kinderen met een beperking, wiens ouders een prioritair beroep hebben of wiens ouders geen vervoer hebben om ze naar de schoolopvang te brengen.
 • Alleenstaande ouders die steeds op zoek moeten naar een vrijwilliger om de noodzakelijke boodschappen te doen.

In deze en tal van andere situaties waarin de zorg niet evident is, kan Fiola tijdelijke psychosociale en praktische ondersteuning bieden aan niet-Fiola cliënten.

 • Psychosociale begeleiding op afstand of ambulant zal vooral luisterend en adviserend zijn: hoe kunnen cliënten en hun netwerk omgaan met de problemen rond samenleven in de gewijzigde situatie.
 • Praktische begeleiding zal vooral gericht zijn op het ondersteunen van de leefsituatie aan huis. Dit kan door gedeeltelijk taken over te nemen van het netwerk of door de cliënt te assisteren bij enkele activiteiten van het dagelijks leven.

De Vlaamse Overheid voorziet een premie voor de cliënt om deze extra hulp in te kopen.

Interesse of een vraag?

Je kan hier online aanmelden of bellen tijdens de kantooruren: 09 274 10 10. Vermeld aan de telefoon dat je voor de tijdelijke ondersteuning belt. Ten laatste de volgende werkdag nemen we contact op.

Deze ondersteuning kan ENKEL CASH ingezet worden en bestaat NIET in RTH-aanbod.