Groepswerking Meetjesland voor personen met (vermoeden van) autismespectrumstoornis

Voor volwassenen met (een vermoeden van) ASS start Fiola met groepswerking in regio Meetjesland. Er zullen maandelijks bijeenkomsten zijn van een vaste groep deelnemers voor wie verbondenheid en veiligheid belangrijk zijn.
Kandidaten kunnen inschrijven via: groepmeetjesland@fiolavzw.be

Meer info? Download onze flyer