Groepswerking

Voor wie zijn we er?

(Jong)volwassenen met een (vermoeden van) beperking kunnen aansluiten bij onze groepswerking. Belangrijke voorwaarden om deel te nemen zijn persoonlijke interesse en aansluiting vinden bij de groep.

Voor kinderen, jongeren met een (vermoeden van) beperking en hun gezin organiseren we ook groepsactiviteiten. 

Onze brussenwerking richt zich specifiek naar broers en zussen van personen met een beperking.

Wat doen we binnen de groepswerking voor (jong)volwassenen?

Bij het plannen van de activiteiten vertrekken de begeleiders vanuit de interesses en mogelijkheden van de groepsleden.

Binnen Fiola vzw zijn er thematische groepen rond bewegen en gezondheid, multimedia en creatieve ateliers. Daarnaast zijn er wekelijkse groepswerkingen met een mix van activiteiten.

Voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en degeneratieve aandoeningen en personen met een verstandelijke beperking is er een lotgenotenwerking. Ook daar bieden we een ruim aanbod van activiteiten.

Interesse?

Aanmelden kan via de website ondersteuning aanvragen of telefonisch 09 274 10 10.

De groepswerking gaat door op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen. Deelname aan de groepswerking kan via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), een persoonsvolgend budget (PVB) of met eigen middelen.