Inclusie door de bril van een kleuterschool

Hoe Jeanne openbloeit in het Hukkelpad

Een klein gezellig schooltje in Kruisem. Sinds vorig schooljaar schrijven ze hier het inclusieverhaal van Jeanne. Jeanne viel er met haar gat in de boter. En met haar de rest van de kleuters van ‘Het Hukkelpad’. Directrice Veronique en juf Sofie nemen ons mee op hun inclusiepad.

Gedragen door het team

Veronique is fier op haar team:
We zijn trots op onze kleine, laagdrempelige school. Alle leerkrachten zetelen in alle werkgroepen. Iedereen is dus erg betrokken. Ook voor inclusie is dat belangrijk: dit moet gedragen zijn door iedereen: van de keuken tot in de opvang.

Krachtige samenwerkingen

Toen we kennismaakten met Jeanne zaten we met het team rond de tafel. Wat is er nodig zodat Jeanne hier naar school kan komen?

We werken samen met Fiola, revalidatiecentrum, vrijwilligers, studenten en ondersteuners. Dat is leuk en leerrijk voor ons, want op sommige vlakken hebben we de expertise niet. Het enthousiasme van deze mensen is enorm groot. Dat geeft ons een boost om dingen te doen en te proberen.”

Ouders als partners

Veronique en Sofie pleiten voor een nauwe en open communicatie met ouders:
Je moet je kind met een gerust hart kunnen achterlaten op school. We willen dat ouders alles durven zeggen en vragen. Dat ze niet moeten wachten tot op het oudercontact.

Alle ouders zijn zeer positief en beschouwen het net als een meerwaarde dat er een kindje met een beperking in de klas zit.”

Deel van de groep

Jeanne mag gewoon meedoen met de anderen en dit liefst zoveel mogelijk in de klas:
Als we iets knutselen dan krijgt zij alle kansen om hetzelfde te doen, om zich niet speciaal te voelen.

Gelukkig kent Sofie Jeanne ondertussen al goed, waardoor ze gemakkelijk kan inspelen op haar noden:
Zo speelden we onlangs ‘zakdoekje leggen’. Ik had Jeanne in haar rolstoel in de kring gezet, terwijl de rest van de kinderen op de grond zat. Dat vond ze echt niet ok. Gelukkig begreep ik wat er aan de hand was en kon ik benoemen dat ik haar er ging bij zetten. Ze werd meteen terug rustig.”

Dat Jeanne zich niet anders of speciaal zou voelen, daar was de school van bij het begin mee bezig:
We wisten dat we geen stoel wilden voor Jeanne waardoor ze er bovenuit zou steken of waardoor het moeilijk zou zijn om bij de andere kinderen aan tafel te zitten.

Alle leerlingen voordeel

Wat werkt voor een leerling met een specifieke behoefte zal vaak ook werken voor andere leerlingen:
Zo dachten we vroeger dat SMOG – ‘Spreken Met Ondersteuning van Gebaren’- gebarentaal is, maar dat klopt natuurlijk niet. En nu wordt SMOG ingezet voor de hele klas. Het bevordert de interactie tussen de kleuters.

Snoezelen in het Hukkelhuis

Eerder hebben we de speelplaats heraangelegd. Trapjes en opstapjes werden recht getrokken. Zoveel mogelijk plat. En nu bouwen we het Hukkelhuis. Daarin zullen veel snoezelelementen verwerkt worden. Doen we dit alleen voor onze inclusiekinderen? Natuurlijk niet. Wij voelen dat veel kinderen het soms moeilijk hebben om tot rust te komen.”

Een verrijking

Inclusief onderwijs gaat verder dan kunnen meedoen of kijken wat werkt voor de hele klas. Het gaat ook over het verruimen van kinderen hun blik en deel uitmaken van de samenleving:

De inclusieverhalen maakten ons nog meer tot de school die we willen zijn. Een grote meerwaarde voor de kinderen is het leren omgaan met mensen met een beperking.

We hebben op school ook een vrijwilliger in een rolstoel. Kinderen zijn het gewoon die persoon hier te zien.”

Voor Jeanne is het zijn zoals iedereen heel belangrijk. Op vlak van taal en sociale ontwikkeling wordt zij hier ook meer uitgedaagd. In haar spel zoekt Jeanne interactie met de andere kinderen. Ze heeft ook liever dat een kind haar rolstoel duwt dan de leerkrachten.

Hulpmiddelen

Het vinden van specifieke hulpmiddelen blijkt vaak nog een uitdaging. In Het Hukkelpad hebben ze het gevoel dat scholen hier nog onvoldoende in thuis zijn. Gelukkig krijgen ze hulp van de ondersteuners en Fiola:
Deze hulp is echt welkom, want voor ons is dit allemaal nieuw. Zo hoorden we over een lessenaar met uitsparing. Maar dan blijkt dat je er pas recht op hebt vanaf het eerste leerjaar. Onze ondersteuner gaat haar best doen om het toch nu al aan te vragen. Want voor Jeanne is dit ideaal. Ze zou hierdoor met haar rolstoel veel dichter bij de tafel zitten.”

Van Carla, de begeleider van Fiola, mochten we een meegroei-plaspotje gebruiken voor Jeanne. Helaas kunnen we dit niet onder onderwijs gesubsidieerd krijgen. Gelukkig hebben we een vrijwilliger die schrijnwerker is. Hij heeft dit voor ons nagemaakt.

Dromen voor de toekomst

In het Hukkelpad genieten ze er van om Jeanne te zien openbloeien. Véronique en Sofie dromen van een toekomst met nog meer kansen voor inclusief onderwijs:

We hopen dat inclusief onderwijs nog meer steun zal krijgen van de overheid.

Een kind zoals Jeanne komt in het buitengewoon onderwijs terecht in een klas van 5 mét ondersteuning van ergo, kine en logo. Bij ons komt ze in een klas van 25 met 5 uur ondersteuning. Meer uren zouden echt welkom zijn.”

En dan zijn er nog de kleine dromen voor elk van hun kleuters:
Ik hoop dat we later een school vinden die aansluit bij ons en die open staat voor Jeanne. En dat het inclusieverhaal nog een heel aantal jaren kan voortgaan.

Behoefte aan ondersteuning in de (kleuter)school of kinderopvang?

Ouders, leerkrachten en kinderbegeleiders kunnen bij ons terecht voor Globale Individuele Ondersteuning (GIO). 

Voor kinderen tot 8 jaar die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij hun inclusie. 

Lees onze flyer ondersteuning in de kinderopvang of (kleuter)school