Modem en Rune: krachtig samen

Een weg van van zoeken, uitproberen en bijsturen met Modem als partner.

Modem geeft stem aan Rune. Rune schetst het verhaal van Modem. Over uitdagingen, samen zoeken en er volle bak bij horen.

Besmet door inclusie

Was inclusie een virus, dan zou Kim superverspreider zijn. Nog voor de geboorte van zoontje Rune was Kim vanuit haar opleiding doordrongen van inclusie. Nu ze dit pad als mama mee bewandelt, ziet ze dat er nog een lange weg te gaan is. Maar waar een wil is, is een weg. Dat merkt ze bij Rune, elke dag opnieuw.
“Na een hele zoektocht werd bij Rune een hersenletsel vastgesteld. Dit heeft vooral gevolgen voor zijn spraak. Hij is heel expressief en met klanken, mimiek en smoggebaartjes begrijpen we elkaar. Rune is een doorzetter en houdt van mopjes. Hij weet goed wat hij wil en al zeker wat hij niet wil. Het werd ons dan ook snel duidelijk: we moesten op zoek naar extra handvaten om de stem van Rune te laten klinken.”

Uitdagingen

“Het is als ouders best pittig om zoveel tijd te steken in iets wat voor andere kinderen en ouders vanzelf gaat. Rune heeft een normale taalontwikkeling maar geen gewone taalproductie. Veel dingen waren net niet genoeg: een knop met een boodschap, werken met pictogrammen.

We hadden nood aan hulpmiddelen met meer mogelijkheden. Via Fiola kregen we ondersteuning van de begeleiders van Modem. Zo kwamen we op het spoor van aangepaste software op een tablet.

We stonden op dezelfde lijn: wat Rune zelf kan, nemen we niet over. We voelden dat de begeleiders mee waren in ons inclusieverhaal. Dan weet je: we staan niet alleen.”

Inclusie als logische keuze

“Voor ons was inclusie een logische keuze. Maar het dwingt je om buiten de lijntjes te kleuren en als ouder moet je zelf veel in handen nemen. We kozen bewust voor een school met veel openheid, creativiteit en enthousiasme. Een plaats waar Rune zichzelf kan en mag zijn.

Elke leerkracht is mee in het grote verhaal en als ouder voelen we ons mee gedragen door het schoolteam. We zijn welkom. De school paste intussen de leesmethode aan omdat de extra software ook zinvol is voor andere kinderen.

Aanpassingen en vernieuwingen die iedereen ten goede komen, ook dat is inclusie.”

Samen zoeken

“In heel deze zoektocht is Modem een belangrijke partner geweest. Ik kende al enkele programma’s zoals Grid en Sprintplus, maar uittesten wat best werkt voor Rune, weten hoe er aan te beginnen,… Er komt op dat moment veel op je af als ouder.
Bovendien merkten we dat Rune zelf niet stond te springen voor aanpassingen. Hij wil liefst alles zo gewoon mogelijk: zelfde boeken, zelfde oefeningen. En hoe gebruik je een tablet in een kleuterklas? Een weg van zoeken, uitproberen en bijsturen. Zo trokken we in het weekend veel foto’s die Rune dan kon tonen in de klaskring. We speelden in op de thema’s van de school: beelden aanvullen en opzoeken, getallen leren gebruiken…
Nog voor de start van het eerste leerjaar, leerde hij typen en werken met een aangepaste muis en joystick. Dat vraagt het nodige inoefenen. We konden aan de begeleiders van Modem aangeven als het soms wat veel werd. Je moet al zoveel oefenen, soms is het even op. Ze planden dan een aantal extra momenten met Rune in. Ook de brug naar school was hierin belangrijk.

De begeleiders zorgden voor rust door voldoende uitleg te geven aan de leerkrachten, om hen in die onbekende wereld mee te nemen.”

Erbij horen

“Rune ligt goed in de groep, dat voelt heel natuurlijk aan. De kinderen tonen de weg aan de volwassenen. Zo was er een vrijwilliger op school die de vraag kreeg om samen met Rune te lezen. Ze wist even niet hoe ze daaraan moest beginnen. Het waren de klasgenootjes die haar gerust stelden: ‘dat is niet moeilijk hoor, je moet gewoon vragen aan Rune: waar staat dat woordje en hij zal het je wel tonen.’ Zijn vriendjes willen er gewoon zijn voor hem, soms helpen ze zelfs te veel. Hij hoort er volle bak bij.”

Behoefte aan advies?

Heb je moeilijkheden bij het spreken, lezen, schrijven en/of je wil alternatieve digitale toepassingen leren kennen? Ontdek hoe onze medewerkers van Modemadvies mee op zoek gaan naar oplossingen en hulpmiddelen die het meeste aansluiten bij jouw noden om je zelfstandigheid te bevorderen.

Lees onze flyer