Privacyverklaring evenementen & activiteiten Fiola vzw

Wanneer u zich inschrijft voor een evenement of een activiteit verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

We waarborgen uw privacy door zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om te gaan.

We nemen hierbij de volgende principes in acht:

 1. Wij verwerken bovenstaande gegevens enkel voor volgende doeleinden.
  Om uw deelname aan onze activiteiten of evenementen te realiseren.
  – Om u te informeren over onze toekomstige activiteiten en evenementen waarvan wij denken dat U hierin geïnteresseerd zou zijn
 2. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 3. Waar nodig vragen we uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 4. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen
 5. We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 6. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard
 7. We respecteren uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en willen u hiervan op de hoogte houden in begrijpelijke taal

Contact

Heeft u een specifieke vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Fiola, heeft u een klacht of wenst u  bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Wij stellen het op prijs dat u dan contact met ons opneemt.

U kan ons contacteren via e-mail op privacy@fiolavzw.be.