Links

VAPH
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Integrale jeugdhulp

Integrale jeugdhulpverlening (Vlaanderen)

FOD Sociale Zekerheid
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal personen met een handicap

DOP
De Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen, afgekort D.O.P., is een gratis dienst voor mensen met een beperking of vermoeden van een beperking. Wil je nu iets veranderen aan je leven of wil je nadenken over de toekomst, dan kan je met hen aan de slag om samen met jou en de mensen die je belangrijk vindt en die je vertrouwt een plan op te maken.

Sociale Kaart
Voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.

Vlaams Welzijnsvebond
Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert vandaag voorzieningen uit drie sectoren in het welzijnswerk: jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang. Zij zijn erkend als werkgeversorganisatie en zijn zo belangenbehartiger van leden en sectoren.

Spond
In samenwerking met relevante partners pro-actief de belangen te behartigen van de doelgroep en de aangesloten organisaties. De professionaliteit van de hulpverlener die betrokken is op de begeleiding van personen met een beperking te versterken in continue wisselwerking tussen praktijk en wetenschap. Dit o.a. door de uitbouw van een academische werkplaats. De netwerking en ontmoeting tussen aangesloten leden te stimuleren en te faciliteren.

Doof Vlaanderen
Doof Vlaanderen streeft naar gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving.