Wonen met Fiola

Wonen met Fiola is een nieuw concept waarbij we samen met lokale besturen, woonzorgcentra, projectontwikkelaars, … kleinschalige woonprojecten van gedeelde zorg willen realiseren.

We denken hierbij aan het delen van persoonlijke assistentie-uren, dagbestedingsmogelijkheden, nachtpermanentie, vastgoed, … Maar ook aan het samen nadenken met ouders en kandidaat-bewoners over welke noden en vragen er zijn en op welke manier Fiola vzw en haar partners het best een antwoord kunnen bieden.

We organiseren een aantal infomomenten om te vertellen waar wij nu al mee bezig zijn, maar zeker ook om te horen wat jouw/jullie vragen en noden zijn.