Wonen met Fiola

Wonen met Fiola is een concept waarbij we samen met lokale besturen, woonzorgcentra, projectontwikkelaars,… kleinschalige en inclusieve woonprojecten van gedeelde zorg willen realiseren. Dit kan gaan om het delen van persoonlijke assistentie-uren, dagbestedingsmogelijkheden, nachtpermanentie, vastgoed,… Maar ook om het samen nadenken met kandidaat-bewoners en hun netwerk over de noden en vragen.
Fiola werkt hiervoor intensief samen met De Vierklaver vzw. Zij hebben namelijk heel wat expertise zowel op gebied van gemeenschapswonen als van kleinschalige woonprojecten.

Baarle-Drongen (Gent): ‘De Baarlekorf’in samenwerking met woonzorgcentrum Leiehome

Dit project is een vorm van ‘living apart together’: bewoners wonen alleen, maar zijn geïnteresseerd in gedeelde ondersteuning en sociale contacten.
Concreet gaat het om zes eenslaapkamerflats (waarvan één rolstoeltoegankelijk) en één gemeenschappelijke leefkeuken. De flats liggen op de eerste en tweede verdieping.
Op de site zullen er ook assistentieflats zijn, gezinswoningen, een apotheek, kinderopvang, …

Fiola vzw zal woonondersteuning bieden aan 6 bewoners, bv. basisaanwezigheid van een wooncoach gedurende enkele uren per dag. Er is ook mogelijkheid tot extra individuele begeleiding en gedeelde zorg/ondersteuning door reguliere diensten (bv samen thuiszorg inkopen) of samen Persoonlijke Assistentie van Fiola vzw inkopen.
Zorg organiseren kan zowel via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp als met een PersoonsVolgend Budget, maar ook met eigen cashmiddelen.
Is er nood aan oproepbare permanentie, dan kan men hiervoor beroep doen op het WoonZorgCentrum.
Groepswerk of vrijwilligerswerk samen met andere bewoners en/of met het woonzorgcentrum of voor externen behoren tot de mogelijkheden.

Algemene info over de omgeving en de andere woonentiteiten vind je op www.debaarlekorf.be.

Hamme: project Tasibel

Er lopen contacten met Astor vzw, een projectontwikkelaar die op de Tasibel-site van de voormalige textielfabriek in Hamme een volledige site aan het ontwikkelen is.
We willen daar ook graag ons concept Living Apart Together realiseren voor een beperkt aantal bewoners. Het zal gaan om eenslaapkamerflats met een gemeenschappelijke leefkeuken. Andere vergunde zorgaanbieders die mee betrokken zijn bij woonprojecten op de site zijn o.a. Emiliani en De Klokke.
Nieuwe plannen maken, bouwen en verbouwen,… kost tijd. De eerste voorlopige realisatiedatum die we te horen kregen, is najaar 2024.

Interesse?

Interesse in één van bovenstaande projecten of  meer weten over wonen met Fiola? Contacteer Ann Blomme Ann.Blomme@fiolavzw.be
0493 51 02 46