Brengt het verhaal van thuisbegeleiding in beelden voor jonge kinderen en hun ouders. Maar het is ook gewoon een leuk verhaal met schitterende illustraties over ‘dromen’ en ‘familie’. Over samen fietsen en samen naar het zwembad gaan.

ISBN: 9789080675803
Jaartal: 2012
Kostprijs: gratis
Info en bestellen

Op voorraad

Een boek van en voor ouders in samenwerking met de Kangoeroe. Een waaier van verhalen van ouders over hun kind dat een ongekende weg moet gaan, met vallen en opstaan. Niet alleen, maar samen. Een inkijk in de ervaringen van ouders en kinderen bij de eerste diagnose, de eerste ziekenhuisopname, de eerste zitschelp, de eerste therapie, de eerste begeleiding, …

D/1996/0275/1
Jaartal: 1996
Kostprijs: gratis
Info en bestellen

Op voorraad

Ouders willen het allerbeste voor hun kind. Ouders willen hun kinderen een goede opvoeding geven. Maar als hun kind een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand blijkt te hebben, wordt alles minder vanzelfsprekend. Het ‘anders zijn’ van hun kind brengt ongetwijfeld veel vragen en onzekerheden mee. Pasklare antwoorden zijn er niet. Wel bundelde de dienst Thuisbegeleiding De Tandem vzw zijn ervaringen met ouders in de brochure ‘Mijn kind heeft een licht verstandelijke beperking!? Op weg naar beter begrijpen’. Beknopt maar helder legt deze leidraad uit wat een dergelijke beperking inhoudt en wat de gevolgen zijn voor het kind en zijn gezin, nu en in zijn volwassenheid.

Info en bestellen

Vanaf 1987 werkten de medewerkers van De Tandem vzw aan een eigen ontwikkelingslijst voor jonge kinderen. Deze lijst moest als werkinstrument worden gehanteerd in de samenwerking tussen ouders en deskundigen binnen een gezin. Vandaar de naam Tandemlijst. De Tandemlijst werd opgesteld door Agnes Stadeus, Katrien Windey, Machteld Raman, Greet Vermeir en Sonja Van Driessche, thuisbegeleidsters verbonden aan De Tandem vzw. De Tandemlijst is een gedetailleerd maar eenvoudig instrument voor begeleiders en ouders om de bij een kind aanwezige mogelijkheden en moeilijkheden op regelmatige tijdstippen in kaart te brengen. Dit beeld biedt aanknopingspunten voor ontwikkelingsbegeleiding. De ontwikkeling van het kind is opgedeeld in vijf gebieden: verstandelijke ontwikkeling, taalontwikkeling, motoriek, sociale ontwikkeling en zelfredzaamheid. Het totale pakket is samengesteld uit een handboek voor de begeleider en vijf scoreboekjes.

Kostprijs: € 3,50 per exemplaar
(0-1 jaar, 1-2 jaar, 2-3 jaar, 3-4 jaar, 4-5 jaar)
Kostprijs handboek: € 7,90

Info en bestellen

Deze publicatie is gegroeid vanuit de praktijk van de vijf Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een verstandelijke beperking: Start West-Vlaanderen, De Tandem Oost-Vlaanderen, Kadodder Antwerpen, Dienst Ambulante Begeleiding Limburg en de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding. De begeleidingsplanner geeft een overzicht van mogelijke thema’s, pakketten die aan de basis liggen van ons begeleidingsaanbod. Ieder mens moet de kans krijgen om uit te groeien tot een uniek en volwaardig persoon. Het is ons streefdoel om iedereen kansen te geven een eigen levensweg te gaan, in relatie met anderen, zodat de kwaliteit van leven voor de betrokken persoon bevredigend is. Deze begeleidingsplanner is een werkinstrument om dit streefdoel te realiseren.

Info en bestellen