Regelgeving

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Via rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) kan je beperkte of gedurende een korte periode ondersteuning krijgen voor je ondersteuningsvragen.

Een persoonlijke begeleider komt dan bij jou aan huis of je kan ook afspreken op onze dienst of ergens anders. Je kan via RTH ook naar onze groepswerking komen. Indien je dit wenst werken we samen met je familie, vrienden, buren of andere diensten zoals thuiszorgdiensten, OCMW, medische diensten,…

Hoeveel begeleiding?
Je kiest zelf hoeveel ondersteuning je bij onze dienst wil, maar je kan per kalenderjaar max. 8 punten inzetten voor de mobiele, ambulante, groepsbegeleiding en/of dagondersteuning.

 • Een mobiele begeleiding kost 0,22 punten.
 • Een ambulante begeleiding kost 0,155 punten.
 • Een groeps- of dagbegeleiding kost 0,087 punten.
 • Outreach mobiel of ambulant.

Via deze link kan je gemakkelijk berekenen hoeveel ondersteuning je nog kan krijgen en hoeveel je al ingezet hebt.

Voor wie?
Voor RTH heb je geen goedkeuring nodig van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het volstaat dat je een beperking hebt of dat er een vermoeden is van een beperking.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan niet gecombineerd worden met andere vormen van VAPH-ondersteuning. Het kan wel gecombineerd worden met het BasisOndersteuningsBudget (BOB).

Wat kost RTH?
Voor RTH wordt een bijdrage gevraagd van max. 5,50 euro per huisbezoek of 3,50 euro voor een gesprek op de dienst.

Meer info?
www.vaph.be


Persoonsvolgend budget (PVB)

Als je in het bezit bent van een Persoonsvolgend Budget (PVB), kan je met dit budget ondersteuning kopen bij onze dienst, in voucher of in cash. Deze hulpverlening of begeleiding is intensiever en frequenter dan RTH. We bekijken samen je vragen en verwachtingen en maken afspraken over de gewenste ondersteuning. Je hebt een persoonlijke begeleider die bij jou thuis langskomt of waarmee je op de dienst of ergens anders afspreekt. Is je persoonlijke begeleider afwezig, dan zorgen wij voor vervanging. Indien je dit wenst werken we samen met je familie, vrienden, buren of andere diensten zoals thuiszorgdiensten, OCMW, medische diensten,…

Hoeveel begeleiding?
Je kiest zelf, op basis van je toegekend persoonsvolgend budget, hoeveel ondersteuning je bij onze dienst wil.

Wat kost deze ondersteuning?
We tekenen een overeenkomst waarin we duidelijk om schrijven welke ondersteuning je wil, hoeveel ondersteuning je wil en hoeveel deze gevraagde ondersteuning zal kosten.

Voor wie?
Voor een Persoonsvolgend  Budget heb je een goedkeuring nodig van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Om een PVB te kunnen ontvangen, moet er een aanvraagprocedure doorlopen worden. Deze procedure start met het opmaken van een ondersteuningsplan PVF. Het Persoonsvolgend Budget wordt aan jou ter beschikking gesteld door het VAPH.

Meer info?
www.vaph.be


Aannamecontract in het kader van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) minderjarigen

Hierbij gaat het om dienstverlening door Fiola vzw aan de budgethouder in het kader van het PAB. Deze dienstverlening heeft een handicap- en doelgroepspecifiek karakter en kan  volgende taken en opdrachten omvatten:

 • ortho(ped)agogische begeleiding en/of ondersteuning van de persoon met een handicap en/of zijn ouders
 • groepsactiviteit
 • outreach
 • praktische, inhoudelijke of organisatorische hulp en/of ondersteuning bij volgende activiteiten
 • permanentie
 • ondersteuning en advies op afstand

Hoeveel begeleiding
Per ondersteuningsvorm bepalen we in onderling overleg de plaats van ondersteuning, tijdstip en duurtijd van de ondersteuning, de frequentie en de spreiding over het jaar. We bekijken ook momenten waarop de dienstverlening niet beschikbaar is. Een contract kan afgesloten worden voor onbepaalde of bepaalde duur. Dit basisschema wordt minstens jaarlijks geëvalueerd en kan in onderling overleg tussen de budgethouder en Fiola vzw bijgestuurd worden.

Wat kost deze ondersteuning
De kostprijs bedraagt € 55 per ondersteuningsuur + € 50 forfait verplaatsingsonkosten per ondersteuningsmoment.

Meer info?
www.vaph.be


Eigen budget

Je kan ondersteuning inkopen met eigen budget: inkomen, verhoogde kinderbijslag, basisondersteuningsbudget, … Deze ondersteuning heeft een handicap- en doelgroepspecifiek karakter en kan volgende taken en opdrachten omvatten:

 • ortho(ped)agogische begeleiding en/of ondersteuning van de persoon met een handicap en/of zijn ouders
 • groepsactiviteiten
 • outreach
 • praktische, inhoudelijke of organisatorische hulp en/of ondersteuning bij volgende activiteiten
 • permanentie
 • ondersteuning en advies op afstand

Per ondersteuningsvorm bepalen we in onderling overleg de plaats van ondersteuning, tijdstip en duurtijd van de ondersteuning, de frequentie en de spreiding over het jaar. We bekijken ook momenten waarop de dienstverlening niet beschikbaar is. Een contract kan afgesloten worden voor onbepaalde of bepaalde duur. Dit basisschema wordt minstens jaarlijks geëvalueerd en kan in onderling overleg bijgestuurd worden.


Budget via de verzekering

Als jouw handicap het gevolg is van een ongeval of een medische fout, dan kan je met de schadevergoeding ondersteuning bij ons inkopen.