Ondersteuning
aan baby’s, kinderen en jongeren

Voor wie zijn we er?

Fiola vzw biedt ambulante en mobiele ondersteuning aan gezinnen met een baby, kind of jongere in Oost-Vlaanderen. Wij begeleiden premature baby’s en kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar met (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen, een verstandelijke of motorische beperking. Daarnaast kan er een bijkomende beperking zijn zoals autisme, specifieke medische zorgen, psychische problemen, Developmental Coordination Disorder (DCD), gedrags- en/of emotionele problemen, …

Wat doen we?

Broos voor premature baby’s
Broos ondersteunt ouders in de omgang met hun premature baby, in de zoektocht naar een dagelijks ritme en begeleidt de verschillende ontwikkelingsstappen. We bieden ouders een klankbord na een ongewone start. 

Lees onze flyer

Vroegbegeleiding voor kinderen van 0 tot 6 jaar
Vroegbegeleiding biedt opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsbegeleiding. We geven ouders advies bij vragen rond slapen, eten, angsten, driftbuien, gedrag, … We kijken naar de mogelijkheden van het kind en hoe we zijn ontwikkeling kunnen stimuleren. We reiken handvatten aan rond opvoedingsaanpak en we zoeken samen naar een antwoord.

Lees onze flyer

Begeleiding voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar
De begeleiding bij kinderen en jongeren vertrekt vanuit de vraag van het kind, de jongere of zijn netwerk. Vragen kunnen heel uiteenlopend zijn: opvoeding, gedrag, vrije tijd, zelfbeeld, toekomst, onderwijs, hulpmiddelen, vrienden maken, sociale administratie, … We gaan samen op zoek naar een antwoord.

Lees onze flyer

Globale individuele ondersteuning (GIO) in de kinderopvang of (kleuter)school voor kinderen tot 8 jaar
GIO ondersteunt inclusieve kinderopvang en inclusief onderwijs. We delen onze handicapspecifieke kennis met kleuterleiders, leerkrachten, kinderbegeleiders of -verzorgers. We brengen mogelijkheden en kansen in beeld en geven informatie en advies op maat.

Lees onze flyer

Interesse?

Aanmelden kan hier: ondersteuning aanvragen of telefonisch 09 274 10 10.

De begeleiding kan thuis of op verplaatsing doorgaan (mobiel) of op een locatie van Fiola (ambulant). De begeleiding kan via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), met een persoonsvolgend budget (PVB), een persoonlijk assistentiebudget (PAB) of met eigen middelen. 

Ouders vertellen…

“Wat voor ons de begeleiding bijzonder maakt? Je hoeft als ouder niet het verhaal van je kind te vertellen. Je schrijft het samen!”— ouders van Mirte

Ontdek al onze verhalen