Krachtig samen

Fiola vzw staat voor expertise en ervaring in ambulante en mobiele ondersteuning aan baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk.
Krachtig samen is onze kernboodschap.

Onze medewerkers willen de vragen van cliënten snel en zorgvuldig beantwoorden. Samen met onze cliënten en hun netwerk zoeken we naar de meest geschikte oplossingen voor het leven met een beperking. 

Op regionaal en provinciaal vlak werken we intensief samen met verschillende partners binnen de zorg.

Fiola vzw biedt individuele begeleiding, persoonlijke assistentie, begeleid werken en groepswerking.

We werken vanuit diverse ankerpunten in Oost-Vlaanderen.


Onze waarden

Nabij

dichtbij de cliënt en zijn netwerk
“er zijn”
lokale eigenheid
vertrouwen

Krachtgericht

focus op mogelijkheden
talenten inzetten om te groeien
versterken
dynamisch
innovatief

Duurzaam

voor mens en omgeving
maatschappelijke betrokkenheid
focus op lange termijn

In partnerschap

verbinding
gelijkwaardig
inclusief
samen de puzzel leggen