Ondersteuning
aan (jong)volwassenen

Voor wie zijn we er?

Fiola vzw biedt ambulante en mobiele ondersteuning aan (jong)volwassenen in Oost-Vlaanderen die nog thuis wonen of zelfstandig wonen en aan hun netwerk: ouders, partner, kinderen, …

We begeleiden (jong) volwassenen vanaf 18 jaar met een (vermoeden van) beperking. Deze beperking kan zijn: verstandelijk of motorisch, een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een degeneratieve aandoening, autismespectrumstoornis (ASS), gedrags- en/of emotionele problemen, een visuele of auditieve beperking, …

Wat doen we?

De ondersteuning heeft als doel de levenskwaliteit te behouden of te verbeteren. We zoeken samen antwoorden op vragen rond dagbesteding of vrije tijd, administratie en financiën, groei naar meer zelfstandigheid, samenleven, gezondheid, emotionele beleving, wonen en huishouden, omgaan met anderen, zorg en opvoeding van de kinderen, toekomstplanning, keuzes maken, beleving van de beperking, …

De begeleiding pakt samen met de (jong)volwassene en zijn netwerk de zaken aan die men wil veranderen. We doen dit door te luisteren, te informeren, tips te geven, te ondersteunen, samen te zoeken en uit te proberen.

Interesse?

Aanmelden kan hier: ondersteuning aanvragen of telefonisch 09 274 10 10.

De begeleiding kan thuis of op verplaatsing doorgaan (mobiel) of op een locatie van Fiola (ambulant). De begeleiding kan via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), met een persoonsvolgend budget (PVB) of met eigen middelen.