Wie kan bij ons terecht?

 • Voor baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking die het gevolg kan zijn van bijvoorbeeld:
  • Neurologische problematiek
  • Stofwisselingsstoornis
  • Vb: syndroom van Down, fragiele-X-syndroom, het syndroom van Angelman, het syndroom van Prader-Willi, het syndroom van Williams, het syndroom van Rett, Tubereuze Sclerose Complex, syndroom van West, syndroom van Lennox-Gastaut, Dravet, en vele andere.
  • Genetische problematiek
  • Naast de verstandelijke beperking kan er ook sprake zijn van vb. psychische/psychiatrische problematieken, verslavingsproblematieken, dementie, gedrags- en emotionele stoornissen…
 • Voor ouders, partner en netwerk van personen met (een vermoeden van) een beperking
 • Voor baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een motorische beperking ten gevolge van:
  • een centraal motorisch letsel
  • een specifiek syndroom
  • een stofwisselingsstoornis
  • een motorisch letsel van spinale aard
  • een hersenletsel
  • een neuromusculair letsel
  • of een specifiek syndroom
 • Naast een motorische beperking kan er ook sprake zijn van psychische problematieken, verslavingsproblematieken, dementie, gedrags- en emotionele stoornissen …
 • Voor ouders, partners en netwerken van personen met (een vermoeden van) een beperking
 • Voor volwassenen met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis
 • Naast autismespectrumstoornis kan er ook sprake zijn van psychische problematieken, verslavingsproblematieken, dementie, gedrags- en emotionele stoornissen …
 • Voor ouders, partners en netwerken van personen met (een vermoeden van) een beperking
 • Voor blinde en slechtziende personen vanaf 18 jaar
 • Naast blindheid of slechtziendheid kan er ook sprake zijn van psychische problematieken, verslavingsproblematieken, dementie, gedrags- en emotionele stoornissen …
 • Voor ouders, partners en netwerken van volwassenen met (een vermoeden van) een beperking
 • Voor dove of slechthorende personen vanaf 18 jaar
 • Naast doofheid of slechthorendheid kan er ook sprake zijn van psychische problematieken, verslavingsproblematieken, dementie, gedrags- en emotionele stoornissen …
 • Voor ouders, partners en netwerken van volwassenen met (een vermoeden van) een beperking
Lees onze flyer
 • Voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of een degeneratieve aandoening ten gevolge van
  • trauma’s met of zonder schedelletsel
  • niet-traumatische gegevens (zuurstofgebrek in de hersenen, hartstilstand, infecties, cerebrovasculair accident, tumor, epilepsie, verslaving, diabetes)
  • primaire aandoeningen van de hersenen (multiple sclerose, ziekte van Huntington, stofwisselingsstoornissen, neuropathiën zoals Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) of Multiple Sclerose (MS)
  • hormonale stoornissen
  • ziekte van Recklinghausen
 • Naast een niet-aangeboren hersenletsel kan er ook sprake zijn van psychische problematieken, verslavingsproblematieken, dementie, gedrags- en emotionele stoornissen …
 • Voor ouders, partners en netwerken van volwassenen met (een vermoeden van) een beperking