Aangepaste Fiola-dienstverlening n.a.v. Coronavirus

De uitzonderlijke situatie van vandaag vormt een stevige uitdaging voor ieder van ons. Fiola vzw past dan ook zijn dienstverlening aan.

We ondersteunen de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Hiertoe nemen we volgende maatregelen:

  • We schorten alle huisbezoeken en ambulante begeleidingen tijdelijk op. Enkel de meest dringende bezoeken bij cliënten met een zeer grote zorgnood, kunnen nog doorgaan onder strikte voorwaarden.
  • We schorten alle assistentie binnen de Persoonlijke assistentiedienst tijdelijk op tenzij zonder deze assistentie het zelfstandig functioneren van de cliënten met een hoge zorgnood niet langer mogelijk is. Ook deze assistentie kan slechts onder strikte voorwaarden doorgaan.
  • Groepsbijeenkomsten en vrijetijdsactiviteiten waren reeds geannuleerd en blijven opgeschort.

We blijven wel nabij.

  • Je kan contact nemen met je begeleiders via telefoon en e-mail. Begeleiders zetten de ondersteuning van op afstand verder via e-mail, chat, skype of andere communicatiekanalen.
  • Ons telefonisch onthaal blijft verzekerd tijdens de kantooruren.
  • Onze administratieve diensten zullen grotendeels van thuis uit ondersteunend werken.
  • Ons kinderdagverblijf Fie & Ola blijft geopend.

Met vragen kan je steeds contact opnemen. We geloven erin dat we hier samen door komen.