Ondersteuning
aan baby’s, kinderen en jongeren

Voor wie zijn we er?

Fiola vzw biedt ambulante en mobiele ondersteuning aan gezinnen met een baby, kind of jongere in Oost-Vlaanderen. Wij begeleiden premature baby’s en kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar met (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen, een verstandelijke of motorische beperking. Daarnaast kan er een bijkomende beperking zijn zoals autisme, specifieke medische zorgen, psychische problemen, Developmental Coordination Disorder (DCD), gedrags- en/of emotionele problemen, …

Wat doen we?

Broos voor premature baby’s
Broos ondersteunt ouders in de omgang met hun premature baby, in de zoektocht naar een dagelijks ritme en begeleidt de verschillende ontwikkelingsstappen. We bieden ouders een klankbord na een ongewone start. 

Vroegbegeleiding voor kinderen van 0 tot 6 jaar
Vroegbegeleiding biedt opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsbegeleiding. We geven ouders advies bij vragen rond slapen, eten, angsten, driftbuien, gedrag, … We kijken naar de mogelijkheden van het kind en hoe we zijn ontwikkeling kunnen stimuleren. We reiken handvatten aan rond opvoedingsaanpak en we zoeken samen naar een antwoord. 

Begeleiding voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar
De begeleiding bij kinderen en jongeren vertrekt vanuit de vraag van het kind, de jongere of zijn netwerk. Vragen kunnen heel uiteenlopend zijn: opvoeding, gedrag, vrije tijd, zelfbeeld, toekomst, onderwijs, hulpmiddelen, vrienden maken, sociale administratie, … We gaan samen op zoek naar een antwoord. 

Interesse?

Aanmelden kan hier: ondersteuning aanvragen of telefonisch 09 274 10 10.

De begeleiding kan thuis of op verplaatsing doorgaan (mobiel) of op een locatie van Fiola (ambulant). De begeleiding kan via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), met een persoonsvolgend budget (PVB), een persoonlijk assistentiebudget (PAB) of met eigen middelen. Als multifunctioneel centrum (MFC) kan Fiola vzw in heel beperkte mate niet-rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden.

Een cliënt vertelt…

“De begeleiders van Fiola kwamen bij ons thuis en luisterden naar ons verhaal. Voor het eerst kreeg ik het gevoel echt begrepen te worden.” — mama van Dylan